Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 60/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 04/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/4/2005, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 60/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Cụ thể,

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế toàn Vùng và của cả nước. Thời gian qua tăng trưởng kinh tế của Vùng góp phần rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của Vùng còn chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt tỷ lệ khá, nhưng tỷ trọng các ngành kinh tế chủ lực, các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn còn thấp; một số loại hình dịch vụ quan trọng như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn,.... chậm phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống đường giao thông (thủy, bộ, đường sắt, cảng) còn lạc hậu và chưa đồng bộ; nhu cầu điện, nước cho sản xuất và đời sống chưa đáp ứng đủ; các cơ sở giáo dục, y tế còn nhiều bất cập.

Những yếu kém trên có nguyên nhân từ chất lượng công tác lập quy hoạch thấp, chưa sát đúng với xu hướng phát triển hoặc không kịp thời; tổ chức thực hiện quy hoạch chưa đồng bộ, chưa huy động được các nguồn lực của vùng nên kém hiệu quả. Quản lý kinh tế còn mang tính cứng nhắctheo địa giới hành chính, chưa tạo được không gian kinh tế thống nhất, phù hợp yêu cầu thị trường. Cơ chế chính sách chung của Nhà nước chưa được các địa phương cụ thể hóa phù hợp; cơ chế phối hợp của các địa phương trong Vùng chưa được thống nhất, phạm vi phối hợp chưa rõ ràng....

85