Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 61/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 27 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/02/2009, VPCP đã ban hành Thông báo số 61/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 27 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương.

- Các hình thức khen thưởng trên cơ sở pháp luật hiện hành để bình xét chặt chẽ. Việc khen thưởng phải phát huy được tác dụng là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo. Chú ý khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất tiêu biểu, công nhân lao động có thành tích xuất sắc. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổ chức trao các hình thức khen thưởng làm 2 đến 3 đợt trong năm, phải trọng thị, tiết kiệm.

- Bộ Nội vụ tăng cường chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp thống nhất theo nghị định của Chính phủ.

- Giao Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương sớm sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương họp xét thật chặt chẽ làm 3 đợt trong năm và phải đạt trên 90% thành viên bỏ phiếu tín nhiệm để bảo đảm chất lượng. Sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo quy chế xét tôn vinh và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp.

86