Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 64/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuyển Cục Bưu điện trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội tại lô H7 Khu trung tâm chính trị Ba Đình để xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 64/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuyển Cục Bưu điện trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội tại lô H7 Khu trung tâm chính trị Ba Đình để xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng có văn bản thỏa thuận về quy hoạch để di dời cơ sở vật chất kỹ thuật của Cục Bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trước ngày 21 tháng 3 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc giao cơ sở nhà, đất do Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đang thuê sử dụng tại số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho Cục Bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trước ngày 21 tháng 3 năm 2008 để đầu tư xây dựng cơ sở làm việc.

79