• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Thông báo số 677/TB-VTLTNN về kết quả hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và 2 năm Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Tải về Thông báo 677/TB-VTLTNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 677/TB-VTLTNN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước   Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 04/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/08/2009, Bộ Nội Vụ đã ban hành Thông báo số 677/TB-VTLTNN về kết quả hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và 2 năm Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành Trung ương. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi những kinh nghiệm, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về văn thư, lưu trữ và đề xuất một số kiến nghị về quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ đối với các Bộ, ngành Trung ương, cụ thể như:

- Ổn định tổ chức văn thư, lưu trữ; tạo cơ chế chính sách thu hút ngành nghề, điều chỉnh chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ làm văn thư, lưu trữ phù hợp với thực tế và đưa phụ cấp độc hại vào chế độ bảo hiểm xã hội;

- Bên cạnh việc phù hợp với thực tế hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các văn bản ban hành cần phải phù hợp với đặc thù hoạt động của các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan trung ương và thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ trong nước và có tham quan, khảo sát ở nước ngoài;

- Cần có phần mềm áp dụng thống nhất đối với công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan để tạo ra môi trường mạng về văn thư, lưu trữ trên toàn quốc;

- Ban hành các văn bản: bảng thời hạn bảo quản tiêu biểu, hướng dẫn giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan và sửa đổi, bổ sung đơn giá chỉnh lý tài liệu trình Bộ Tài chính ban hành;

- Rút ngắn thời gian xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ”.

Từ khóa: Thông báo 677/TB-VTLTNN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93013