Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 679/TB-BGDĐT về việc kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/01/2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 679/TB-BGDĐT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 25/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/1/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 679/TB-BGDĐT về việc kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/01/2008. Cụ thể,

Về việc chuẩn bị cho năm học 2008-2009 là năm học CNTT: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, rất có ý nghĩa và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động CNTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Vì vậy, giao Cục CNTT xây dựng ngay kế hoạch chuẩn bị. Cần xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động, trúng các yêu cầu, có sự chỉ đạo chặt chẽ, có lộ trình cụ thể cho từng bậc học và phải có giải pháp thực hiện rõ ràng. Phải xác định được các tiêu chuẩn, tiêu chí để phấn đấu và đánh giá. Làm sao để sau năm học 2008-2009, các đơn vị, các cơ sở giáo dục có thể tự mình xác định được mục tiêu, nội dung và lộ trình cụ thể về công tác giảng dạy tin học và ứng dụng CNTT trong các trường đến năm 2010 và những năm tiếp theo của đơn vị. Dự thảo kế hoạch cần được gửi sớm cho các Vụ, Cục để lấy ý kiến, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ; kế hoạch này sẽ được phổ biến trong Hội nghị CNTT của Bộ vào tháng 4/2008.

Về các dự án ODA và các chương trình, dự án khác có thành phần CNTT: Cục CNTT là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng quản lí về CNTT. Bộ yêu cầu các dự án có trách nhiệm báo cáo về Cục CNTT toàn bộ tình hình kinh phí, kết quả, hiệu quả triển khai các hạng mục hoạt động về CNTT của dự án từ 5 năm trở lại đây. Cục CNTT phối hợp với Vụ KHTC xây dựng báo cáo và đánh giá về tình hình triển khai hoạt động CNTT của các dự án thuộc sự quản lý của Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ vào đầu tháng 2/2008.

88