• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Thông báo số 7601/2006/TB-BTM về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bộ Thương mại ban hành

Tải về Thông báo 7601/2006/TB-BTM
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7601/2006/TB-BTM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 06/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06//12/2006, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 7601/2006/TB-BTM về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Thương mại,

Bộ Thương mại đã tiến hành rà soát và niêm yết công khai quy trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Thương mại tại trụ sở làm việc và các địa điểm tiếp nhận hồ sơ của Bộ. Danh mục chi tiết các thủ tục hành chính và quy trình thực hiện được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại (http://www.mot.gov.vn).

Mọi ý kiến thắc mắc, các vấn đề cần hướng dẫn, giải đáp liên quan đến quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, đề nghị các cơ quan, người dân và doanh nghiệp liên hệ với cán bộ có trách nhiệm theo địa chỉ và số điện thoại được nêu trong từng quy trình.

Mọi ý kiến phản ánh về hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đề nghị các cơ quan, người dân và doanh nghiệp gửi về Bộ Thương mại theo địa chỉ:

- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Thương mại:

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hà Nội (bằng đường Bưu điện hoặc thông qua Hòm thư góp ý của Bộ Thương mại đặt tại địa chỉ nêu trên).

Email: cchc@mot.gov.vn

Từ khóa: Thông báo 7601/2006/TB-BTM

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16191