Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 79/VPCP-TB về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đề án thành lập Ngân hàng chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 79/VPCP-TB   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/05/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/8/2002, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 79/VPCP-TB về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đề án thành lập Ngân hàng chính sách. cụ thể,

Tín dụng ưu đãi của Nhà nước cần được tổ chức tập trung vào 3 đầu mối chính là: Tín dụng hỗ trợ phát triển (Quỹ Hỗ trợ phát triển); tín dụng hỗ trợ xuất nhập khẩu (Ngân hàng Xuất nhập khẩu - sẽ được thành lập) và tín dụng hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo (trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo hiện nay). Trên tinh thần đó, thông qua Đề án của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành lập Ngân hàng chính sách với những nội dung chính sau đây:

1- Tách Ngân hàng phục vụ người nghèo ra khỏi Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; đồng thời giữ nguyên tên gọi hiện nay là "Ngân hàng phục vụ người nghèo".

Không sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc và Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng phục vụ người nghèo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần sớm chỉ đạo sắp xếp lại Tổng Công ty với các hình thức phù hợp (kể cả việc giải thể, bán, cho thuê...). Việc bố trí, sắp xếp, chuyển giao số lao động dôi dư và tài sản cho các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng phục vụ người nghèo... phải đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc thù hoạt động của các Ngân hàng và tuân thủ đúng chính sách và pháp luật hiện hành.

2- Đối tượng phục vụ của Ngân hàng này chủ yếu là người nghèo, hộ nghèo thiếu vốn sản xuất. Khi có đủ điều kiện thì tiếp nhận cho vay các đối tượng chính sách xã hội như: cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay tạo việc làm, các đối tượng chính sách khu vực miền núi cao, hải đảo, vùng đồng bào Khơ me tập trung; cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài...

3- Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm biện pháp bảo đảm vốn điều lệ cho Ngân hàng này tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Vốn cho hoạt động được huy động qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ, vốn vay và vốn nhận uỷ thác từ các tổ chức trong và ngoài nước. Các nguồn vốn của tổ chức quốc tế cho Chính phủ vay để hỗ trợ tài chính cho Ngân hàng nghèo cần xem xét và chuyển cho Ngân hàng này để cho vay hộ nghèo.

4- Ngân hàng phục vụ người nghèo là một định chế tài chính của Nhà nước, thực hiện cơ chế uỷ thác cho vay ưu đãi qua các tổ chức tín dụng hợp pháp, chủ yếu là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Ngoài ra có thể uỷ thác qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh...

87