• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 81/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 81/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 81/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 25/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Nagfy 25/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 81/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể,

Về bố trí vốn đầu tư xây dựng dự án kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy, khu vực thị trấn huyện Sơn Dương: Đồng ý về chủ trương, tỉnh Tuyên Quang lập, phê duyệt Dự án sau khi có ý kiến thỏa thuận về kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn cho tỉnh thực hiện Dự án.

Về dự án Kè bảo vệ và chống sạt lở hai bờ sông Gâm khu vực thị trấn huyện Na Hang do ảnh hưởng của vận hành Hồ chứa thủy điện Tuyên Quang:

- Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và tỉnh Tuyên Quang đánh giá tác động ảnh hưởng dòng chảy hồ thủy điện Tuyên Quang đối với khu vực hạ lưu sông Gâm, sông Lô; đề xuất những giải pháp kỹ thuật, biện pháp khắc phục và vốn đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong quý II năm 2008.

- Đồng ý về chủ trương cho tỉnh Tuyên Quang lập dự án Kè bảo vệ và chống sạt lở hai bờ sông Gâm khu vực thị trấn huyện Na Hang, trên cơ sở kết quả đánh giá của liên Bộ nói ở điểm a; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 81/TB-VPCP

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
64376