Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 81/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý nguồn vốn trái phiếu chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 81/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 13/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13 tháng 3 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 81/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý nguồn vốn trái phiếu chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế.

Về công tác tổng hợp kế hoạch

a) Lập kế hoạch từ địa phương:

- Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế ở tỉnh tổng hợp danh mục các dự án, công trình theo lĩnh vực được phân công; nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lĩnh vực giáo dục) và Bộ Y tế (đối với lĩnh vực y tế).

b) Báo cáo tổng hợp kế hoạch ở Trung ương: sau khi tổng hợp kết quả làm việc với các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là Bộ chủ trì) và Bộ Tài chính thống nhất danh mục và tổng mức đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ (kể cả kế hoạch trung hạn). Thủ tướng Chính phủ sẽ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho giáo dục và y tế.

95