Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 82/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải về công tác quản lý báo chí và quy hoạch, sắp xếp báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 28/04/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/4/1999, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 82/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải về công tác quản lý báo chí và quy hoạch, sắp xếp báo chí. Cụ thể,

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ khi có Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, công tác báo chí đã có những bước phát triển mới, đội ngũ những người làm báo chí đã nâng cao hơn về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp góp phần quan trọng bảo đảm cho hoạt động báo chí đi đúng định hướng của Đảng, đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, đấu tranh chống tiêu cực, biểu dương những gương tốt, điển hình tiên tiến....

91