Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 82/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 19/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/4/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 82/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam. Cụ thể,

Xây dựng và thực hiện Chương trình tổng thể về nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam:

- Đây là Chương trình khung, cần phải bao quát, lồng ghép các chương trình, đề án, dự án có liên quan từ Trung ương xuống địa phương, cơ sở. Chương trình cần được xây dựng thiết thực, hiệu quả, khả thi, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Cần làm rõ hơn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình gắn với điều kiện cụ thể và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong mỗi giai đoạn.

- Đồng ý về nguyên tắc có 4 Đề án; các Đề án của Chương trình phải có mục tiêu cụ thể, rõ rệt cho từng giai đoạn và bảo đảm tính khả thi. Trong từng Đề án, khi xây dựng chi tiết cần nêu rõ các chương trình, đề án, dự án liên quan đã và đang triển khai; các nội dung mới được chỉnh sửa hoặc bổ sung; cơ quan chủ trì, đề xuất cơ chế đặc thù, nguồn lực, tổ chức thực hiện..., nhằm đảm bảo sự lồng ghép có hiệu quả nhất tất cả các chương trình, đề án, dự án liên quan.

86