Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 83/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

 Ngày 26/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 83/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về tình hình quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước giai đoạn 2006 - 2020, tầm nhìn 2050 và những năm tiếp theo, là cơ sở để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, trước hết là đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; trước mắt, trong năm 2008 trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng của vùng Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2009, trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch xây dựng hệ thống đại học, cao đẳng các vùng còn lại trên phạm vi cả nước.

 

81