Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 848/TB-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 848/TB-TTCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Nguyễn Đức Hạnh
Ngày ban hành: 15/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/5/2008, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo 848/TB-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể,

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Tổng Thanh tra có Quyết định số 846/QĐ-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Thanh tra Chính phủ và của ngành thanh tra.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, pháp luật; hợp tác quốc tế; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tổ chức, cán bộ.

- Chỉ đạo những vấn đề chiến lược, quan trọng, có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ do Bộ chính trị, Ban bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công; những công việc lớn liên quan đến Bộ, ngành Trung ương, địa phương và chỉ đạo xử lý những công việc khác khi thấy cần thiết.

2. Đồng chí Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra.

- Đảm nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực: điều phối hoạt động của cơ quan và của ngành theo chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo xử lý các công việc nội bộ cơ quan; phê duyệt các kế hoạch bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Vụ Pháp chế, các đơn vị sự nghiệp (Báo Thanh tra, Tạp chí thanh tra, Trường cán bộ Thanh tra, Trung tâm Tin học, Viện Khoa học Thanh tra), Dự án POSCIS.

- Giúp Tổng Thanh tra thực hiện các công việc về tổ chức, cán bộ theo ủy quyền của Tổng Thanh tra.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

160