• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể

 

Thông báo số 86/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 86/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/03/2009, VPCP đã ban hành Thông báo số 86/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã là yêu cầu tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vì vậy cần có quan điểm phát triển đúng, mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển phù hợp.

Dựa vào tổng kết thực tiễn, trên cơ sở lý luận và khoa học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng quan điểm, mục tiêu, mô hình theo đúng bản chất đích thực hợp tác xã, phù hợp thông lệ quốc tế và đặc thù ở nước ta. Rà soát lại các hợp tác xã hiện có, nếu tổ chức hoạt động không đúng nguyên tắc, mô hình cần phải loại bỏ. Đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện hợp tác xã ra đời và phát triển phù hợp từng loại hình tổ chức.

Từ khóa: Thông báo 86/TB-VPCP

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
86322