Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 87/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16 tháng 03 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 87/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Đề án cần đánh giá rõ thực trạng tình hình, cơ chế chính sách và mục tiêu khuyến nông cụ thể; xác định phạm vi, đối tượng đào tạo là lực lượng lao động ở địa bàn nông thôn chưa tham gia đào tạo trong các Đề án: dạy nghề cho lao động nông thôn trực tiếp sản xuất nông nghiệp hiện đại; dạy nghề cho nông dân và con em nông dân phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động và xuất khẩu lao động; đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở ở nông thôn. Trọng tâm là đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức về sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, đồng thời kết hợp đào tạo phổ cập các ngành nghề khác, đảm bảo mục tiêu về đào tạo cho toàn bộ lực lượng lao động ở nông thôn.

2. Căn cứ ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, nội dung khuyến công cho lao động ở địa bàn nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án, xây dựng Nghị định mới về khuyến nông, bao gồm khuyến nông, khuyến công, dịch vụ ở địa bàn nông thôn phù hợp yêu cầu, nội dung Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trình Chính phủ vào cuối tháng 5 năm 2009.

85