Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 88/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17 tháng 03 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 88/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Để đẩy nhanh tiến độ thành lập Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội, các Bộ, cơ quan cần tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ say đây:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án khả thi thành lập Trường; tích cực chuẩn bị các điều kiện theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Trường trong tháng 4 năm 2009;

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trao đổi, làm việc với các đối tác nước ngoài, trước hết là Cộng hòa Pháp, để làm rõ khả năng cam kết của các tổ chức, các trường đại học và các nhà khoa học ở nước ngoài sẽ hỗ trợ, liên kết tham gia giảng dạy, quản lý tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Cần đặc biệt quan tâm để mời được các nhà khoa học có trình độ, uy tín cao tham gia quản lý và giảng dạy ở Trường. Các nội dung này cần được đưa cụ thể vào đề án khả thi thành lập Trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quy chế phối hợp giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trong đó làm rõ các cơ chế phối hợp giữa Viện và Trường trong tất cả các hoạt động, nhất là về công tác chỉ đạo, quản lý, điều động cán bộ, chi tiêu tài chính, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động trong giai đoạn đầu thành lập Trường.

b) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm chuẩn bị tốt phương án huy động đội ngũ cán bộ tham gia, bố trí địa điểm và giành điều kiện cơ sở vật chất giúp Trường hoạt động trong giai đoạn đầu, ngay sau khi thành lập; và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện Đề án và xây dựng các quy chế nêu trên. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần cử cán bộ có chuyên môn và năng lực quản lý cần thiết tham gia ban lãnh đạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và tất cả các khoa của Trường.

c) Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền, chức năng được giao có trách nhiệm tham gia tích cực để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch xây dựng trường, thủ tục vay vốn đầu tư và các điều kiện cần thiết khác, đáp ứng yêu cầu thành lập Trường.

89