Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 90/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 20/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20 tháng 3 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 90/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc này.

2. Đối với việc tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến xử lý tài chính, Bộ Tài chính cần rút kinh nghiệm việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, yêu cầu ý kiến đề xuất phải nhất quán, chính xác và đề cao trách nhiệm khi tham gia phối hợp xử lý.

3. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản và cho thuê tài chính, không để xẩy ra thất thoát, lãng phí, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

87