Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 91/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 7/4/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 91/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Cụ thể,

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới suy thoái, biến động phức tạp và rất khó lường; đứng trước những khó khăn đang đặt ra cho nền kinh tế đất nước, Chính phủ đã kịp thời đưa ra các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát phù hợp và toàn diện, bước đầu tạo được lòng tin và sự nhất trí cao của toàn xã hội đối với mục tiêu và các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra. Để các giải pháp kiềm chế lạm phát đạt được hiệu quả, thời gian tới yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp đã đề ra, phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh và tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng Nhà nước:

- Chỉ đạo rà soát và kịp thời xử lý những bất cập trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm phù hợp với tình hình và mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục tập trung đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, cho các dự án có hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn; chú trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất, hộ nghèo, đồng bào vùng khó khăn, lũ lụt. Kiểm soát tốc độ tăng tín dụng năm 2008 bằng các biện pháp phù hợp, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng;

- Thực hiện các biện pháp để định hướng và ổn định lãi suất thị trường; trước mắt, không duy trì việc quy định lãi suất huy động trần; từng bước hướng tới thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường;

- Chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và một số thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, bàn thống nhất các giải pháp nhằm kiểm soát tốt luồng vốn ngắn hạn, kể cả đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, phấn đấu giảm thâm hụt cán cân vãng lai so với GDP và bảo đảm cán cân thanh toán tổng thể của nền kinh tế (báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2008).

 

90