Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 94/TB-BGDĐT về việc kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/TB-BGDĐT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 24/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24 tháng 02 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 94/TB-BGDĐT về việc kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận:

1. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Đó là một trong những cơ sở của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Bước sang thế kỉ XXI, hầu hết thế hệ trẻ là những người không sống cùng thời với Bác, do đó việc giáo dục, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho học sinh, sinh viên phải có phương pháp phù hợp để thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần chú trọng về phương pháp học tập, ứng xử gắn với điều kiện cụ thể. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những động lực, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Về nội dung học tập : học cái gì, học như thế nào, học để làm gì, các vấn đề phải được cụ thể hóa từ cấp ngành đến cơ sở giáo dục. Việc học tập tấm gương đạo đức của Bác phải gắn với thời điểm lịch sử, hoàn cảnh cụ thể mà Bác xử lý, gắn với cả cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thể hiện lòng yêu nước, lòng kính yêu đối với Bác Hồ. Học phải dựa vào các quy luật, quy định của khoa học sư phạm và thực tiễn, theo hướng chuẩn hóa các nội dung và kỹ năng cần có của học sinh, sinh viên để sau này việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên trong các nhà trường và của mỗi người.

97