Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 99/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 18/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/3/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo số 99/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. Cụ thể,

Sau khi nghe Cục ĐBVN, Tư vấn lập đề xuất dự án báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Bộ GTVT đã có văn bản số 6377/BGTVT-KHĐT ngày 08/10/2007 giao Cục ĐBVN là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT và hướng dẫn Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh (BITEXCO) là nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết theo hình thức BOT. Ngày 25/2/2008, Bộ GTVT đã có Quyết định số 437/QĐ-BGTVT về việc giao nhiệm vụ lập đề xuất dự án Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. Trên cơ sở Quyết định này, Bộ GTVT nghe Cục ĐBVN và Tư vấn báo cáo đầu kỳ đề xuất dự án.

2. Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết nằm trong quy hoạch tổng thể đường cao tốc Bắc – Nam do đó cần đáp ứng các yêu cầu:

- Phải phù hợp với quy hoạch đường cao tốc Bắc Nam Bộ đang trình TTgCP, quy hoạch và các dự án đang triển khai trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Kết nối và kế thừa các dự án đường cao tốc đang đầu tư.

- Tuyến đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết cũng như tuyến cao tốc khác đều được ưu tiên tối đa về hướng tuyến, giải phóng mặt bằng v.v đáp ứng lợi ích quốc gia.

106