Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 99/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/05/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/5/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 99/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến kết luận như sau:

- Kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Từ nay đến năm 2010 muốn đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp thì xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng quy hoạch còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải cần đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch và các dự án quan trọng, trong đó cần phân tích rõ tính đúng đắn, khả thi của các chiến lược, quy hoạch, đánh giá sự phù hợp với các chiến lược, quy hoạch khác có liên quan và những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện,

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh đồng bộ các chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm tính định hướng lâu dài, phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình phát triển của đất nước.

- Xây dựng các chiến lược, quy hoạch còn lại trong giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn các năm tiếp theo, trong đó xác định rõ những dự án trọng điểm, thứ tự ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực, tổ chức quản lý và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, dự án.

94