Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông cáo chung số 133/2004/LPQT về kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/2004/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/12/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/02/2005   Số công báo: Từ số 5 đến số 6
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/12/2004, Bộ Ngoại Giao ban hành Thông cáo chung số 133/2004/LPQT về kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút.

Tại cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và xây dựng, hai vị đứng đầu Chính phủ hai nước đã trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về hàng loạt các vấn đề hai bên cùng quan tâm, khẳng định rằng thế kỷ 21 đang mở ra những cơ hội mới cho việc tăng cường sự hợp tác Việt Nam – Bê-la-rút.

Hai Bên đã khẳng định quyết tâm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, mở rộng các cuộc tiếp xúc chính trị tin cậy, nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và các lĩnh vực khác, tiếp tục phối hợp hành động có tính chất xây dựng trong các công việc quốc tế.

Hai Bên nhận thấy có những quan điểm gần gũi đối với các vấn đề then chốt của khu vực và quốc tế, nhất trí đẩy mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ LHQ và các tổ chức quốc tế khác nhằm ủng hộ những nổ lực đa phương trong việc xây dựng một trật tự chính trị, kinh tế công bằng và hợp lý trên phạm vi toàn cầu.

Hai Bên cho rằng, chủ nghĩa khủng bố, ly khai và cực đoan với mọi hình thức và biểu hiện, cũng như hoạt động tội phạm xuyên quốc gia đã trở thành nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh của các quốc gia có chủ quyền và phá hoại những nền tảng của hòa bình và ổn định quốc tế. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bê-la-rút khẳng định quyết tâm tiến hành những hành động cụ thể và hiệu quả trong cuộc chiến chống lại các nguy cơ nói trên, hợp tác trong khuôn khổ song phương, cũng như đa phương. Đồng thời, hai vị đứng đầu Chính phủ cũng đã thống nhất rằng chỉ có thể đối phó với các thách thức toàn cầu mới bằng những nỗ lực tập thể của cộng đồng quốc tế trên cơ sở tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, những chuẩn mực của luật pháp quốc tế đã được công nhận và nhất thiết phải tính đến đặc thù của mỗi dân tộc.

Chính phủ Việt Nam và Bê-la-rút ủng hộ việc nâng cao hiệu quả và năng lực của LHQ, một tổ chức có vai trò quan trọng bảo đảm cho hòa bình và an ninh quốc tế, ủng hộ việc cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ trên cơ sở sự nhất trí tối đa của tất cả các quốc gia thành viên.

Việt Nam hài lòng ghi nhận vai trò của Bê-la-rút trong việc bảo đảm sự tiến bộ về chính trị và kinh tế trong khu vực Á – Âu, cụ thể là quá trình hội nhập trong khuôn khổ Liên minh Bê-la-rút – Nga, Cộng đồng kinh tế Á – Âu, Cộng đồng các Quốc gia độc lập.

152