• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Điều chỉnh mức lương hưu

 

Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 175/1999/NĐ-CP do Bộ lao động thương binh xã hội và Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 17/01/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2000   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/01/2000, Bộ lao động thương binh xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 175/1999/NĐ-CP.

Các đối tượng tại mục I nêu trên được tính lại mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội như sau:

1. Những người đang hưởng lương hưu; trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp công nhân cao su; tiền tuất hàng tháng; trợ cấp đối với cán bộ xã, phường quy định tại Khoản a Điều 4 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ trước ngày 1/1/2000 thì mức lương hưu hoặc mức trợ cấp được tính lại như sau:

Mức lương hưu 
hoặc trợ cấp thực hiện 
từ 1/1/2000


=

Mức lương hưu hoặc 
trợ cấp hiện hưởng 
tháng 12/1999


x 1,25

2. Những người bắt đầu từ 1/1/2000 trở đi mới hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì hưởng như sau:

a. Người nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo các mức tiền lương của hệ thống thang bảng lương do Nhà nước quy định thì khi tính mức lương hưu được tính trên cơ sở các mức tiền lương đã được điều chỉnh lại theo mức tiền lương tối thiểu 180.000 đ/tháng quy định tại Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999.

Ví dụ:

Một cán bộ nghỉ hưu tháng 2/2000, có diễn biến tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu là:

- Từ tháng 2/1995 đến tháng 1/1998 hệ số lương là 3,35

- Từ tháng 2/1998 đến tháng 1/2000 hệ số lương là 3,63

Cách tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính lương hưu như sau:

- Từ tháng 2/1995 đến tháng 1/1998, tổng mức tiền lương tính theo hệ số:

3,35 x 180.000đ x 36 tháng = 21.708.000đ

- Từ tháng 2/1998 đến tháng 1/2000, tổng mức tiền lương tính theo hệ số:

3,63 x 180.000đ x 24 = 15.681.600đ

Tổng cộng mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu là: 21.708.000 + 15.681.600đ = 37.389.600đ

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính lương hưu là:

37.389.600đ : 60 tháng = 623.160 đ

b. Người nghỉ hưu vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo các mức lương của hệ thống thang, lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo các mức tiền lương không thuộc hệ thống thang, bảng lương của Nhà nước thì việc tính mức bình quân tiền lương của 5 năm cuối cùng trong khu vực Nhà nước được tính theo mức tiền lương tối thiểu 180.000đ/tháng đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo các mức tiền lương của hệ thống trong thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47324