• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật doanh nghiệp

 

Thông tư 01/2002/TT-BTS hướng dẫn điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định 03/2000/NÐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp do Bộ Thủy sản ban hành

Tải về Thông tư 01/2002/TT-BTS
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2002/TT-BTS   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 05/09/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/10/2002   Số công báo: Số 49
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/09/2002, Bộ Thủy sản ban hành Thông tư 01/2002/TT-BTS hướng dẫn điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định 03/2000/NÐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Ðiều kiện

Ðiều kiện chuyên môn để được cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thuỷ sản đối với các đối tượng nêu tại khoản 4 Mục II như sau:

a.Ðối với sản xuất thuốc thú y thuỷ sản:

+Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Thú y, Sinh học, Hoá sinh, Dược hoặc Nuôi trồng thuỷ sản.

b.Ðối với mua bán thuốc thú y thuỷ sản:

+Tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản

c.Ðối với dịch vụ thú y thuỷ sản:

+Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Thú y hoặc Nuôi trồng thuỷ sản.

+ Phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I, II, Trung tâm nghiên cứu Thuỷ sản III hoặc Trường đại học Thủy sản Nha Trang, Trường đại học Cần Thơ và Trường đại học Nông Lâm Thủ Ðức.

Từ khóa: Thông tư 01/2002/TT-BTS

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6974