• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn Quyết định 42/2002/QĐ-TTg về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2003/TTLT-BKH-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng, Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/03/2003   Số công báo: Số 13
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/1/2003, Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2003/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn Quyết định 42/2002/QĐ-TTg về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể

Kế hoạch hoá các chương trình mục tiêu quốc gia gồm các khâu công việc sau:

- Đề xuất chương trình,dự án;

- Xây dựng chương trình,dự án;

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có khó khăn vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ảnh về Liên bộ để nghiên cứu giải quyết.

- Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án;

- Thực hiện chương trình, dự án;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình,dự án;

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2003. Những quy định trước đây trái với quy định của thông tư này đều bãi bỏ.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50425