• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Văn bản pháp luật về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

Văn bản pháp luật về Cơ quan thuộc Chính phủ

 

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2005/TTLT-BTP-BNV   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp   Người ký: Đỗ Quang Trung, Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 24/01/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/02/2005   Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52807