Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2016/TT-BQP Quy định về tính tuổi nghề cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2016/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 04/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/02/2016   Số công báo: Từ số 197 đến số 198
Lĩnh vực An ninh quốc gia, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 01/2016/TT-BQP quy định về cách tính, những trường hợp được tính và không được tính, tuổi nghề cơ yếu; trình tự, thủ tục công nhận tuổi nghề cơ yếu. Theo đó, tuổi nghề cơ yếu được tính như sau:

- Đối với người được tuyển chọn vào tổ chức cơ yếu:

+ Người được điều động, biệt phái, bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cơ yếu: Từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định làm công tác cơ yếu có hiệu lực;

+ Người được tuyển chọn để đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu: Từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định nhập học;

+ Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu khi chuyển sang làm công tác cơ yếu: Từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định làm công tác cơ yếu có hiệu lực.

- Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thôi việc, chuyển ngành sau đó tiếp tục làm công tác cơ yếu: Từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định làm công tác cơ yếu có hiệu lực và được cộng dồn thời gian làm công tác cơ yếu trước đó.

- Người làm công tác cơ yếu có thời gian làm công tác cơ yếu gồm nhiều giai đoạn thì thời gian tính tuổi nghề cơ yếu bằng tổng thời gian làm công tác cơ yếu của các giai đoạn cộng lại.

Đồng thời theo Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BQP cũng quy định các trường hợp khác được tính tuổi nghề cơ yếu.

Ngoài ra, các trường hợp không được tính tuổi nghề cơ yếu, thẩm quyên, trình tự, thủ tục công nhận tuổi nghề cơ yếu áp dụng theo các quy định của thông tư này.

Thông tư 01/2016/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2016. Không thực hiện tính lại tuổi nghề cơ yếu cho những trường hợp đã được quyết định xác nhận tuổi nghề cơ yếu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

Từ khóa: Thông tư 01/2016/TT-BQP , Thong tu 01/2016/TT-BQP , Thông tư 01 , Thông tư 01 , Thong tu 01 2016 , Thong tu 01 2016

2,911