• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2016/TT-BTP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/02/2016   Số công báo: Từ số 187 đến số 188
Lĩnh vực: Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết

Biểu mẫu nghiệp vụ và thủ tục quản lý hành chính trong thi hành án dân sự là nội dung chủ yếu được quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BTP được ban hành ngày 01/02/2016

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, người làm công tác thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi hành án dân sự.

Theo đó, những thông tin công khai của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành gồm những thông tin cơ bản sau: họ, tên, địa chỉ; số bản án, quyết định, phán quyết; quyết định thi hành án; nghĩa vụ mà người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và lý do cho việc chưa có điều kiện thi hành.

Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp đăng tải những thông tin trên và tích hợp tại mục “Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành”.

Cơ quan thi hành án dân sự phải lập danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trong vòng năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tổ chức đăng tải danh sách này, cùng lúc đó gửi danh sách này đến Tổng cục Thi hành án dân sự để tích hợp trên Cổng thông tin điện tử.

Việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng hình thức và thời gian quy định.

Ngoài ra, Thông tư 01/2016/TT-BTP cũng quy định một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự như việc giao nhận, bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ; xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ và các vấn đề liên quan đến án phí, tiền phạt.

Tại phụ lục của Thông tư này có quy định các mẫu trong thi hành án dân sự gồm:

 • 21 biểu mẫu sổ thi hành án dân sự.
 • 02 biểu mẫu bìa hồ sơ và dấu bút lục thi hành án dân sự.
 • 03 biểu mẫu Quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự.
 • 65 biểu mẫu Quyết định của Cục thi hành án dân sự.
 • 61 biểu mẫu Quyết định của Chi cục thi hành án dân sự.
 • 64 biểu mẫu đơn, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, biên bản, lệnh xuất nhập kho thi hành án dân sự.
 • 01 biểu mẫu danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Thông tư 01/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/3/2016, thay thế Thông tư 09/2011/TT-BTP và Thông tư 22/2011/TT-BTP.

Từ khóa: Thông tư 01/2016/TT-BTP

14.627

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302329