• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông tư 01/2017/TT-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2017/TT-VPCP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/04/2017   Số công báo: Từ số 243 đến số 244
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/3/2017, Văn phòng Chính phủ ký ban hành Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó:

 

 • Công báo điện tử là bản điện tử của Công báo in, được lưu vào tập tin điện tử có định dạng PDF, .DOC có ký số;
 • Công báo điện tử được đăng khi Công báo in phát hành.
 • Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm giữ bản quyền đối với loại Công báo này.
  Công báo điện tử cấp tỉnh được đăng trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giữ bản quyền đối với loại Công báo này.
 • Công báo điện tử được khai thác miễn phí.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Công báo.

Xem hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 01/2017/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/5/2017.

Từ khóa: Thông tư 01/2017/TT-VPCP

1.209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
321499