• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2018/TT-BXD về quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2018/TT-BXD   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 05/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2018   Số công báo: Từ số 263 đến số 264
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

 

Theo đó, nguồn thu thập số liệu các chỉ tiêu về đô thị tăng trưởng xanh được lấy từ báo cáo do các cơ quan có thẩm quyền (được quy định tại Điều 8 Thông tư 01) cung cấp, và được xử lý như sau:

  • Về số liệu tính toán các chỉ tiêu cho báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở: Được tính từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm cơ sở, và áp dụng 24 chỉ tiêu tại Phụ lục 1 và 2 TT 01;

  • Về số liệu tính toán các chỉ tiêu cho báo cáo hàng năm: Được tính từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm đánh giá và không áp dụng các chỉ tiêu 0201, 0206, 0301, 0302, 0304 và 0401;

  • Về số liệu tính toán các chỉ tiêu cho báo cáo theo từng giai đoạn: Được tính đối với năm cuối cùng của giai đoạn và áp dụng 24 chỉ tiêu.

Xem chi tiết các chỉ tiêu tại Thông tư 01/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Từ khóa: Thông tư 01/2018/TT-BXD

320