• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ


Thông tư 02/2016/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

Tải về Thông tư 02/2016/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2016/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên môi trường   Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 29/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/03/2016   Số công báo: Từ số 251 đến số 252
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 02/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000.

Theo đó tại Thông tư 02/2016 quy định các khung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng trường hợp cụ thể và áp dụng trong các công việc cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và đồng bộ tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Mỗi định mức kinh tế - kỹ thuật sẽ bao gồm định mức lao động – công nghệ và định mức vật tư và thiết bị. Trong đó, định mức lao động công nghệ là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

 • Nội dung công việc: quy định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc.
 • Phân loại khó khăn: quy định các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn.
 • Định biên: Xác định số lượng và cấp bậc kỹ thuật của lao động thực hiện công việc.
 • Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp để sản xuất một đơn vị sản phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm.
 • Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong đó:

 • Tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân);
 • Mẫu số là mức lao động phổ thông, tính theo công cá nhân. Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển các thiết bị, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, phục vụ đo ngắm, đào bới mốc, rửa vật liệu.
 • Mức lao động kỹ thuật ngoại nghiệp khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết được tính theo hệ số 0,25.

Định mức vật tư và thiết bị theo Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT thì:

Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc).

 • Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
 • Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
 • Thời hạn sử dụng dụng cụ (thời gian tính hao mòn), thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian quy định sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong Điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.
 • Thời hạn sử dụng dụng cụ: xác định bằng phương pháp thống kê; đơn vị tính là tháng.
 • Thời gian tính khấu hao thiết bị: theo quy định tại các Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư 02/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2016.

Từ khóa: Thông tư 02/2016/TT-BTNMT

2.389

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
305779