• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông

Văn bản pháp luật về Nhãn hàng hóa

 

Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Tải về Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2001/TT-TCBĐ   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện   Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 22/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/5/2001, Tổng cục bưu điện ban hành Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu. Cụ thể, 

Để phù hợp với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 304/CP-KTQĐ ngày 18/4/2001 về việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế Ghi nhãn hàng hóa, Tổng cục Bưu điện hướng dẫn một số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 15/8/2000 của Tổng cục Bưu điện như sau:

1. Bổ sung thêm mục 2.1.5- Ngày sản xuất:

- Trên nhãn thiết bị phải ghi ngày sản xuất. Ngày sản xuất là số chỉ ngày, tháng, năm dương lịch hoàn thành sản xuất thiết bị.

- Việc ghi ngày sản xuất được được thực hiện như sau: ghi lần lượt hai con số chỉ ngày; hai con số chỉ tháng hoặc tên tháng bằng chữ; hai con số cuối của năm.

2. Bổ sung thêm mục 2.1.6 - Thông số kỹ thuật và tính năng, tác dụng chủ yếu:

Các thông số kỹ thuật và tính năng, tác dụng chủ yếu của thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu phải được ghi trên nhãn thiết bị.

3. Các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000 của Tổng cục Bưu điện.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Bưu điện để xem xét giải quyết.

Từ khóa: Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47748