Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp tỉnh do Bộ Tài chính và Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Người ký: Huỳnh Đảm, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/01/2008   Số công báo: Từ số 29 đến số 30
      Tình trạng: Đã biết

411