• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2016/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 17/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2016   Số công báo: Từ số 369 đến số 370
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Biểu mẫu văn bản trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Thông tư 04/2016 được áp dụng cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp xã hội sẽ sử dụng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016.

Các biểu mẫu ban hành kèm theo gồm có các biểu mẫu sau:

 • Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
 • Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
 • Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
 • Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định;
 • Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ;
 • Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Từ khóa: Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

1.408

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
311752