• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn bản pháp luật về Tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Thông tư 04/2016/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tải về Thông tư 04/2016/TT-NHNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2016/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 15/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/2016   Số công báo: Từ số 333 đến số 334
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Dân sự   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 04/2016/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành ngày 15/4/2016.

Thông tư này điều chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, giấy tờ có giá được quy định là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác. Ngân hàng Nhà nước quy định 04 loại giấy tờ có giá sau:

 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
 • Trái phiếu Chính phủ;
 • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;
 • Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước được quy định phải có mệnh giá là 100.000 VND hoặc bội số của 100.000 VND.

Đối với những giấy tờ có giá đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, mệnh giá giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.

Sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước gồm có sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ và giao dịch giấy tờ có giá giữa các thành viên, cụ thể:

Giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ gồm: nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ tái cấp vốn, cầm cố giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Trong đó, nghiệp vụ tái cấp vốn gồm các hình thức cụ thể sau:

 • Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Chiết khấu giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Các hình thức tái cấp vốn khác được quy định bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Giao dịch giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước giữa các thành viên gồm có:

 • Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên.
 • Mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.

Thông tư 04/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2016, thay thế Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN và Quyết định 42/2006/QĐ-NHNN.

Từ khóa: Thông tư 04/2016/TT-NHNN

2.207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
291527