• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2018/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 22/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/07/2018   Số công báo: Từ số 793 đến số 794
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều của Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (gọi tắt là VAMC).

 

Theo đó, khi xác định quỹ tiền lương của người lao động, VAMC loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, chênh lệch thu chi, nguyên tắc loại trừ như sau:

  • Năng suất lao động, chênh lệch thu chi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan thì được lượng hóa và tính toán bằng số liệu cụ thể;

  • Yếu tố khách quan làm giảm (hoặc tăng) năng suất lao động, chênh lệch thu chi được cộng thêm (hoặc giảm trừ) phần năng suất lao động, chênh lệch thu chi giảm (hoặc tăng) tương ứng vào chỉ tiêu năng suất lao động, chênh lệch thu chi trong năm;

  • Phải đánh giá lại việc thực hiện các yếu tố khách quan so với kế hoạch để loại trừ ảnh hưởng đến năng suất lao động, chênh lệch thu chi.

Xem thêm tại Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 15/8/2018.

Từ khóa: Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google