Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng do Bộ Tài chính - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Y tế, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam   Người ký: Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Thụy Bảo
Ngày ban hành: 31/03/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/1998   Số công báo: Số 14
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/03/1998, Bộ Tài chính - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng.

Việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Bàn giao ngay mục tiêu PCSDD từ Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang Sở Y tế. Sở Y tế và Uỷ ban Bảo vệ Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện bàn giao ở các địa phương và chỉ đạo Trung tâm Bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động của chương trình tại địa phương.

2. Quá trình bàn giao đảm bảo khẩn trương, không gây xáo trộn về mặt tổ chức, cán bộ và đảm bảo tính vững chắc, tính liên tục của việc thực hiện chương trình theo đúng tinh thần Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp tục phối hợp cùng Sở Y tế trong việc thực hiện mục tiêu PCSDD trẻ em.

87