• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản pháp luật về Mức lương cơ sở

Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Thông tư 05/2016/TT-BNV
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2016/TT-BNV   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/07/2016   Số công báo: Từ số 461 đến số 462
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở

Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Theo đó, việc tính mức lương, phụ cấp, tính tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày 01/5/2016 căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Mức lương được hưởng: Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng;
 • Mức phụ cấp được hưởng:
 • Phụ cấp tính theo lương cơ sở: Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng nhân với hệ số phụ cấp được hưởng.
 • Phụ cấp theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thậm niên vượt khung: Tổng mức lương đang hưởng với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thậm niên vượt khung (nếu có) nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.
 • Phụ cấp hưởng bằng mức tiền cụ thể không thay đổi so với quy định hiện hành.
 • Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu: Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu được hưởng.

Thông tư 05/2016/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 và thay thế Thông tư 07/2013/TT-BNV.

Từ khóa: Thông tư 05/2016/TT-BNV

5.235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
314450