Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05-LB năm 1962 về cải tiến tổ chức bưu điện xã và chế độ đãi ngộ đối với trưởng trạm, bưu tá viên xã do Tổng cục Bưu điện, bộ Nội vụ và Bộ tài chính ban hành.

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05-LB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng cục Bưu điện   Người ký: Nguyễn Văn Ngọc, Trịnh Văn Bính, Ngô Huy Văn
Ngày ban hành: 10/01/1962   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/1962   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết

101