• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Thông tư 06/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 06/2010/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2010/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 15/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/04/2010   Số công báo: Từ số 145 đến số 146
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/03/2010, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 06/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Thông tư này thay thế Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Từ khóa: Thông tư 06/2010/TT-BTNMT

435

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102628