• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy định của Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư 38/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2011/TT-BNNPTNT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 28/01/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/02/2011   Số công báo: Từ số 99 đến số 100
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/01/2011, Bộ NNPTNT đã ban hành Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy định của Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư 38/2009/TT-BNNPTNT.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 như sau:

"1. Thông tư này áp dụng đối với các Tổng cục, Cục, Vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

- Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 6 như sau:

“b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp kế hoạch, thẩm tra hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại Điều 18 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và trình Bộ để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt.”

- Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 7 như sau:

“c) Tổng cục, Cục tổ chức nghiệm thu Dự án xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và gửi hồ sơ về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thẩm tra theo quy định tại Điều 18 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Hội đồng phê duyệt dự án và nghiệm thu dự án gồm 5 đến 7 thành viên: có Chủ tịch, Phó chủ tịch (nếu cần thiết), Thư ký, uỷ viên phản biện và các uỷ viên; thành viên gồm các chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, đại diện Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành (đại diện Tổng cục, Cục chủ trì nhiệm vụ không quá 30% tổng số thành viên Hội đồng) và đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Thành viên tham gia soạn thảo dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia không được là thành viên Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo quy định tại Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Từ khóa: Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT

440

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
118674