Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 06-TT năm 1945 về sắc lệnh đại xá của Chủ tịch Chính phủ lâm thời do Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 06-TT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Huy Mẫn, Trần Đình Trúc
Ngày ban hành: 28/11/1945   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/12/1945   Số công báo: Số 14
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


66