Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên tịch 07/1998/TTLTBLĐTBXH-UBBVCSTEVN hướng dẫn quyết định 19/1998/QĐ-TTG về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình quốc gia cũ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 07/1998/TTLTBLĐTBXH-UBBVCSTEVN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam   Người ký: Đàm Hữu Đắc, Nguyễn Thụy Bảo
Ngày ban hành: 04/05/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


63