Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 07/1998/TTLTBLĐTBXH-UBBVCSTEVN hướng dẫn quyết định 19/1998/QĐ-TTG về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình quốc gia cũ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/1998/TTLTBLĐTBXH-UBBVCSTEVN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam   Người ký: Đàm Hữu Đắc, Nguyễn Thụy Bảo
Ngày ban hành: 04/05/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/05/1998, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ban hành Thông tư liên tịch 07/1998/TTLTBLĐTBXH-UBBVCSTEVN hướng dẫn quyết định 19/1998/QĐ-TTG về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình quốc gia cũ.

Kinh phí phục vụ sự nghiệp chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hình thành từ các nguồn:

+ Nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước;

+ Các nguồn thu khác.

Khi thực hiện chuyển giao phần ngân sách Nhà nước theo mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia cũ phải thực hiện đúng nguyên tắc và thể thức bàn giao theo chế độ bàn giao tài chính, lập biên bản bàn giao đầy đủ, cụ thể theo đúng nguyên tắc hành chính. Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí từ năm 1997 trở về trước. Từ năm 1998 do đơn vị quản lý mới chịu trách nhiệm về những nội dung bàn giao, trường hợp đã chi cho các hoạt động quý I/1998 Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm quyết toán với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

82