• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Thông tư 07/2015/TT-BNV
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2015/TT-BNV   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/01/2016   Số công báo: Từ số 109 đến số 110
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

 

Ngày 11/12/2015, căn cứ Luật cán bộ công chức và các văn bản có liên quan, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các chức danh công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Thông tư này bao gồm:

1. Kiểm dịch động vật

- Kiểm dịch viên chính động vật

- Kiểm dịch viên động vật

- Kỹ thuật viên Kiểm dịch động vật      

2. Kiểm dịch thực vật

- Kiểm dịch viên chính thực vật

- Kiểm dịch viên thực vật

- Kỹ thuật viên Kiểm dịch thực vật

3. Kiểm soát đê điều

- Kiểm soát viên chính đê điều

- Kiểm soát viên đê điều

- Kiểm soát viên trung cấp đê điều.

4. Kiểm lâm

- Kiểm lâm viên chính

- Kiểm lâm viên

- Kiểm lâm viên trung cấp.

5. Kiểm ngư

- Kiểm ngư viên chính

- Kiểm ngư viên

- Kiểm ngư viên trung cấp.

6. Thuyền viên kiểm ngư

- Thuyền viên kiểm ngư chính

- Thuyền viên kiểm ngư

- Thuyền viên kiểm ngư trung cấp.

Thông tư 07/2015/TT-BNV này sẽ có hiệu lực từ 24/1/2016.

Từ khóa: Thông tư 07/2015/TT-BNV

5.760

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299855