• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Chính sách khuyến khích xã hội hóa

 

Thông tư 08/2000/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Bộ Y tế ban hành

Tải về Thông tư 08/2000/TT-BYT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2000/TT-BYT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Lê Văn Truyền
Ngày ban hành: 21/04/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/07/2000   Số công báo: Số 25
Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/04/2000, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2000/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.

Các tổ chức nếu có đủ những tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Thông tư này được thành lập cơ sở hành nghề y học cổ truyền dân lập.

Các tổ chức có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong 1ĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

Từ khóa: Thông tư 08/2000/TT-BYT

450

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46502