• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2018/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2018/TT-BNV   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/07/2018   Số công báo: Từ số 781 đến số 782
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Bộ nội vụ vừa ban hành Thông tư 08/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng bộ trưởng.

 

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được hưởng như sau:

  • Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng;

  • Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã: 1.910.000 đồng/tháng;

  • Các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng.

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp tính như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng = Mức trợ cấp được hưởng tại tháng 6/2018 x 1,0692

Thông tư 08/2018/TT-BNV có hiệu lực từ 15/8/2018, thay thế Thông tư 04/2017/TT-BNV.

Từ khóa: Thông tư 08/2018/TT-BNV

1.088