Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 08-TT năm 1958 giải thích Nghị định 12-NĐ bổ sung những văn bản quy định việc chuyển bưu phẩm và bưu kiện do Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 08-TT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện   Người ký: Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành: 14/05/1958   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/05/1958   Số công báo: Số 19
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


79