Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 086-TTg năm 1960 về việc vận động phụ nữ góp vốn xây dựng nhà máy dệt Hà Nội do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 086-TTg   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 04/04/1960   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/04/1960   Số công báo: Số 15
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58