• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 09/2005/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Thông tư 09/2005/TT-BTP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2005/TT-BTP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 06/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2005   Số công báo: Từ số 29 đến số 30
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 16/2001/NĐ-CP, ngày 06/12/2005, BTP đã ban hành Thông tư 09/2005/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các vấn đề sau đây:

+ Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký trong việc đăng ký và cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính;

+ Trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính;

+ Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính.

Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính

+ Hợp đồng cho thuê tài chính được đăng ký trên cơ sở nội dung kê khai trong đơn của người yêu cầu đăng ký.

+ Cơ quan đăng ký phải đăng ký kịp thời, chính xác theo nội dung đã kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và tìm hiểu thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính.

+ Các thông tin được lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu về hợp đồng cho thuê tài chính được cung cấp cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu.

Lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin

+ Người yêu cầu đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký trong những trường hợp sau đây:

- Đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính;

- Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký;

- Yêu cầu sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký.

+  Người yêu cầu cung cấp thông tin phải nộp phí cung cấp thông tin.

+ Mức lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin; chế độ thu nộp, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính.

Thông tư 09/2005/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2006.

Từ khóa: Thông tư 09/2005/TT-BTP

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7488