Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN hướng dẫn Quyết định 95/1998/QĐ-TTg về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/1998/TTLT/BTC/NHNN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Văn Giàu, Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 18/07/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/1998   Số công báo: Số 29
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/07/1998, Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN hướng dẫn Quyết định 95/1998/QĐ-TTg về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

- Các bên có nợ phải thu, phải trả đã kê khai xác nhận nợ, hoặc chưa kê khai nhưng đã được đối chiếu, xác nhận của chủ nợ và người mắc nợ theo Quyết định số 277/CT ngày 29-7-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và đề án thanh toán công nợ giai đoạn II là đối tượng thi hành Thông tư này.

- Xử lý, thanh toán nợ giai đoạn II căn cứ vào quy định của: Tổng thanh toán nợ giai đoạn II, Quyết định số 95/1998/QĐ/TTg ngày 18-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ, Pháp luật tại thời điểm phát sinh nợ và Thông tư này.

- Bảo lãnh của tổ chức và cá nhân cho doanh nghiệp, tổ chức Kinh tế - Xã hội để vay vốn, mua bán trả chậm vật tư, hàng hoá theo Điều 4 Quyết định số 95/1998/QĐ/TTg ngày 18-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào xác nhận bảo lãnh, hỗ trợ thanh toán khi đến hạn, quy định như sau:

+ Nếu là tổ chức xã hội và pháp nhân kinh tế, phải có chữ ký chức danh của người được giao nhiệm vụ, con dấu của tổ chức và pháp nhân kinh tế đó.

+ Các trường hợp khác trách nhiệm thuộc về cá nhân.

88